Saltar ao contido principal

Salvemos Cabana considera que a realidade desminte a campaña de mineira de Corcoesto no concello asturiano de Belmonte de Miranda

A mina de ouro de Boinás-El Valle, operada pola canadense Kinbauri Gold, e empregada constantemente como referencia de "sostibilidade ambiental" por parte da filial galega de Edgewater, recibe da Confederación Hidrográfica do Cantábrico (CHC), unha dura sanción económica por contaminar gravemente o río Cauxa con metais pesados, cianuro e outros elementos químicos perigosos.

Imaxe dunha das verteduras da mina de ouro de Belmonte de Miranda

Isto foi posible grazas á denuncia da Coordinadora Ecoloxista d'Asturies -á que puido acceder Salvemos Cabana-, que fixo pública a información remitida pola CHC a principios de febreiro en resposta ás verteduras de augas residuais procedentes da actividade da explotación e a planta de cianuración situadas en Belmonte, principal proxecto aurífero da Península Ibérica.

Así, Kinbauri Gold, terá que facer fronte, de acordo ao expediente S/33/0347/12/V a unha sanción de 30.000 euros de multa e outra de 54.389 para indemnizar os danos producidos ao dominio público hidráulico, e aínda está pendente de resolución un novo proceso sancionador conforme ao expediente S/33/0266/13/V.

A resolución administrativa non deixa lugar a dúbidas, pois se incumpriron de xeito grave e reiterada os valores límites de emisión de vertedura imposta na Autorización Ambiental Integrada da explotación (código AAI/33/01478-2), outorgada polo Principado de Asturias o 29 de abril de 2008.

Así, tal como confirma o escrito, "a maioría das substancias que incumpren as condicións da autorización son substancias perigosas, tal como se recollen no RD 60/2011, do 21 de xaneiro, sobre as normas de calidade ambiental en política de augas". Ademais, "segundo os resultados dos anos 2010 e 2011 o río Cauxa non alcanza o bo estado ecolóxico xa que se detecta habitualmente a presenza de selenio en concentracións que superan a Norma de Calidade Ambiental".

Por outra parte "segundo a rede de control, augas abaixo da mina de ouro encóntranse, aínda que en concentracións inferiores ás NCA, outras substancias perigosas que aparecen nas verteduras de Kinbauri e que non se detectaron augas arriba desta ou só de forma ocasional (arsénico, cobre, cinc, niquel, cianuros, fluoruros e mercurio), o cal pode supoñer unha especial transcendencia para a seguridade de persoas e bens" e que "as anteriores circunstancias analizadas poden de manifesto que a citada autorización ambiental resulta susceptible de ser revogada tendo en conta a natureza do seu incumprimento".

A MINA DE OURO DE BELMONTE DE MIRANDA FOI EMPREGADA POR MINEIRA DE CORCOESTO E EDGEWATER PARA "VENDER" O CONCEPTO DE "MINARÍA RESPONSABLE" E PROMOVER O SEU PROXECTO NA COSTA DA MORTE

Á vista dos feitos resulta sorprendente que durante os anos 2012 e 2013, a mina de ouro de Boinás-El Valle servise de exemplo por parte da filial galega de Edgewater Exploration Ltd., para incidir nas "bondades" da minaría do ouro e a súa "sostibilidade ambiental", organizando mesmo varias viaxes a terras asturianas -o último o pasado mes de maio- no que invitou a coñecer a devandita explotación a veciños da zona afectada na Comarca de Bergantiños.

Con todo, queda patente que a realidade desminte a campaña promocional de Mineira de Corcoesto en Asturias e certifica que a decisión de cancelar do proxecto foi a máis apropiada por parte da Xunta de Galicia pois neste tipo de minaría con substancias tóxicas os prexuízos son sempre moito maiores que os teóricos beneficios e os impactos son inasumibles a nivel social e ambiental, como se demostrou na práctica no Concello de Belmonte.

(9.2.2014)