Saltar ao contido principal

Publicacións

O parque eólico Mouriños converte o sendeirismo nun deporte de risco na Serra do Gontón

Naturgy advirte do perigo de caída de bloques de xeo na contorna dos aeroxeradores, o primeiro dos cales se atopa nas inmediacións do Pico da Fernandiña, cume deste macizo costeiro.

Salvemos Cabana considera que esta situación representa unha ameaza real para veciños e sendeiristas, limita claramente os usos do solo na Serra do Gontón e converte o tránsito en tempo frío polos montes de Borneiro nun auténtico deporte de risco.

Ademais, a avaría potencial das pas dos rotores pode provocar que esta ou algunhas das súas pezas cheguen a desprenderse, o que supón un risco para a seguridade pública, máis cando non se contemplou sobre o terreo unha distancia mínima de seguridade.

A isto hai que sumar que os aeroxeradores do parque eólico  Mouriños atópanse nos puntos elevados da serra e constitúen focos de atracción de descarga da electricidade estática atmosférica en tempo  tormentoso.

Doutra banda, chama a atención que a compañía sinalizase o acceso ao pico da  Fernandiña na área de influen…
Publicacións recentes

El parque eólico Mouriños convierte el senderismo en un deporte de riesgo en la Serra do Gontón

Naturgy advierte del peligro de caída de bloques de hielo en el entorno de los aerogeneradores, el primero de los cuáles se encuentra en las inmediaciones del Pico de A Fernandiña, cumbre de este macizo costero.

Salvemos Cabana considera que esta situación representa una amenaza real para vecinos y senderistas, limita claramente los usos del suelo en la Serra do Gontón y convierte el tránsito en tiempo frío por los montes de Borneiro en un auténtico deporte de riesgo.

Además, la avería potencial de las palas de los rotores puede provocar que esta o algunas de sus piezas se desprendan, lo que supone un riesgo para la seguridad pública, más cuando no se ha contemplado sobre el terreno una distancia mínima de seguridad.

A esto hay que sumar que los aerogeneradores del parque eólico Mouriños se encuentran en los puntos elevados de la sierra y constituyen focos de atracción de descarga de la electricidad estática atmosférica en tiempo tormentoso.

Resulta un contrasentido, por otra part…

A dramática situación do Monte Neme e os riscos para a seguridade e a saúde pública pola falta de control administrativo confirman a falacia da "minaría sostible" en Galicia

Seis anos despois do accidente que provocou unha vertedura de máis de 24.000 metros cúbicos de auga e lodos sobre as parroquias de Razo da Costa (Carballo) e Aviño (Malpica), a Dirección Xeral de Enerxía e Minas dirixida por Ángel Bernardo Tahoces segue sen poñer unha solución efectiva a un problema que pode rematar provocando graves consecuencias, como se demostrou recentemente logo da irresponsabilidade cometida por varios "instagrammers", que sufriron problemas de saúde por bañarse nalgunhas das balsas do complexo.

Resulta chocante a reiterada apelación por parte do actual Goberno da Xunta e a Cámara Oficial Mineira de Galicia a conceptos como a "minaría sostible" e a "minaría responsable" mentres no cume do Monte Neme, en parte desaparecido pola actividade extractiva primeiro de wolframio e logo de áridos, a situación tórnase dramática nalgúns puntos pola inexistencia dun perímetro de seguridade tanto en balsas como en taludes, que nalgúns casos caen …

La dramática situación del Monte Neme y los riesgos para la seguridad y la salud pública por la falta de control administrativo confirman la falacia de la "minería sostenible" en Galicia

Seis años después del accidente que provocó un vertido de más de 24.000 metros cúbicos de agua y lodos sobre las parroquias de Razo da Costa (Carballo) y Aviño (Malpica), la Dirección Xeral de Enerxía e Minas dirigida por Ángel Bernardo Tahoces sigue sin poner una solución efectiva a un problema que puede terminar provocando graves consecuencias, como se ha demostrado recientemente tras la irresponsabilidad cometida por varios "instagrammers", que han sufrido problemas de salud por bañarse en algunas de las balsas del complejo.

Resulta chocante la reiterada apelación por parte del actual Gobierno de la Xunta y la Cámara Oficial Minera de Galicia a conceptos como la "minería sostenible" y la "minería responsable" mientras en la cumbre del Monte Neme, en parte desaparecida por la actividad extractiva primero de wolframio y luego de áridos, la situación se torna dramática en algunos puntos por la inexistencia de perímetro de seguridad tanto en balsas como en…

A instalación do parque eólico Mouriños lévase por diante un dos penedos máis singulares da Costa da Morte

A utilización de explosivos nas obras de acondicionamento da base do segundo aeroxerador do proxecto de  Naturgy na Serra  do  Gontón, entre as localidades coruñesas de Cabana de Bergantiños e Zas, fixeron desaparecer para sempre o coñecido como "Penedo  do Castelo", unha singular formación granítica próxima á área arqueolóxica catalogada do Castelo de  Borneiro.

Salvemos Cabana puxo estes feitos en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e o Instituto de Estudos do Territorio, dado que segundo está publicado na Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida pola Consellería de Medio Ambiente "se os afloramentos rochosos existentes na zona tiveran interese xeomorfolóxico ou paisaxístico deberán ser respectados, sen que se vexan afectados polas obras".

O texto tamén sinala que "se durante o desenvolvemento dos traballos de execución ou explotación aparecesen afeccións ao medio natural non contempladas, se paralicen as actuacións e informen de maneir…

La instalación del parque eólico Mouriños se lleva por delante uno de los penedos más singulares de la Costa da Morte

La utilización de explosivos en las obras de acondicionamiento de la base del segundo aerogenerador del proyecto de Naturgy en la Serra do Gontón, entre las localidades coruñesas de Cabana de Bergantiños y Zas, han hecho desaparecer para siempre el conocido como "Penedo do Castelo", una singular formación granítica cercana al área arqueológica catalogada del Castelo de Borneiro.

Salvemos Cabana ha puesto estos hechos en conocimiento de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y el Instituto de Estudos do Territorio, dado que según está publicado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por la Consellería de Medio Ambiente "si los afloramientos rocosos existentes en la zona tuvieran interés geomorfológico o paisajístico deberán ser respectados sin que se vean afectados por las obras".

El texto también señala que "si durante el desarrollo de los trabajos de ejecución o explotación aparecieran afecciones al medio natural no contempladas, se paralicen …

Salvemos Cabana volve reclamar que o Centro Arqueolóxico do Dolmen de Dombate sexa utilizado exclusivamente como un recinto de divulgación e estudo da prehistoria

A entidade pídelle á Deputación da Coruña que inste ao Concello de Cabana de Bergantiños a derivar os eventos musicais que nada teñen que ver co contexto museístico da instalación ao auditorio municipal habilitado para tal fin.   

En datas recentes organizouse no recinto unha clase infantil de música de corda, actividade que sen dúbida tería que celebrarse, por acústica e condicións, no magnífico auditorio co que conta Cabana de Bergantiños, non nun centro de estudo e interpretación da prehistoria.

Por desgraza este tipo de utilización do espazo impulsada polo alcalde de Cabana José Muíño Domínguez (PP) que inclúe, entre as máis variadas actividades, a celebración de clases musicais, concertos ou feiras de artesanía, conseguiu desvirtuar o sentido que o Centro Arqueolóxico do Dolmen de  Dombate debería ser.

Como recinto de titularidade pública pertencente á Deputación da Coruña como entidade  financiadora, o Centro Arqueolóxico do Dolmen de  Dombate tería que estar estritamente vinc…

Salvemos Cabana vuelve a reclamar que el Centro Arqueológico del Dolmen de Dombate sea utilizado exclusivamente como un recinto de divulgación y estudio de la prehistoria

La entidad pide a la Diputación de A Coruña que inste al Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños a derivar los eventos musicales que nada tienen que ver con el contexto museístico de la instalación al auditorio municipal habilitado para tal fin.

En fechas recientes se ha organizado en el recinto una clase infantil de música de cuerda, actividad que sin duda tendría que haberse celebrado, por acústica y condiciones, en el magnífico auditorio con el que cuenta Cabana de Bergantiños, no en un centro de estudio e interpretación de la prehistoria.

Por desgracia este tipo de utilización del espacio impulsada por el alcalde de Cabana José Muíño Domínguez (PP) que incluye, entre las más variopintas actividades, la celebración de clases musicales, conciertos o ferias de artesanía, ha conseguido desvirtuar el sentido que el Centro Arqueológico del Dolmen de Dombate debería tener.

Como recinto de titularidad pública perteneciente a la Diputación de A Coruña como entidad financiadora, el Centro Ar…

A execución do parque eólico Mouriños reduce a entullos parte do cume da Serra do Gontón

Unha subcontrata de Naturgy detona con explosivos o sector sureste do monte costeiro de 380 metros de altura que lle dá o nome ao macizo e talla centenares de árbores nunha zona de piñeiral de alto valor ecolóxico na área de instalación dun dos aeroxeradores el proyecto.


Aínda que a loita ecoloxista e as xestións levadas a cabo nos últimos anos en maior ou menor medida e a distintos niveis por parte de asociacións como Salvemos Cabana, Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), ADEGA, Petón do Lobo, Arco Iris -entre outras- ou partidos políticos como En Marea ou Equo deron os seus froitos ao conseguir a conservación da área do Pico de Sinde como primeiro cume desta serra costeira, a triste realidade é o resto deste singular espazo natural ten os días contados dado que as partes do macizo afectadas polo parque eólico modificáronse de maneira significativa e a restitución ao seu estado orixinal resulta sinxelamente imposible.

Ante o desastre sementado na Serra do Gont…

La ejecución del parque eólico Mouriños reduce a escombros parte de la cumbre de la Serra do Gontón

Una subcontrata de Naturgy detona con explosivos el sector sureste del monte costero de 380 metros de altura que le da el nombre al macizo y tala centenares de árboles en una zona de pinar de alto valor ecólógico en el área de instalación de uno de los aerogeneradores del proyecto. 


Si bien la lucha ecologista y las gestiones llevadas a cabo en los últimos años en mayor o menor medida y a distintos niveles por parte de asociaciones como Salvemos Cabana, Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), ADEGA, Petón do Lobo, Arco Iris -entre otras- o partidos políticos como En Marea o Equo ha dado sus frutos al conseguir la conservación del área del Pico de Sinde como primera cumbre de esta serranía costera, la triste realidad es el resto de este singular espacio natural tiene los días contados dado que las partes del macizo afectadas por el parque eólico han sido modificadas de manera significativa y la restitución a su estado original resulta sencillamente imposible.

Ante el desastre semb…

Salvemos Cabana rexeita o uso electoralista do Dolmen de Dombate

A asociación lamenta o uso que o alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíño Domínguez, está a facer do centro arqueolóxico en aras de promocionar a súa imaxe pública en época preelectoral coa instauración dun premio "de quita e pon" que o rexedor popular utiliza a conveniencia para "facerse a foto" nun momento en que a súa popularidade está baixo mínimos.
Doutra banda, hai que rexeitar a utilización interesada que desde a autoridade municipal se fixo da visita ao monumento da pasada fin de semana do exministro de Cultura César Antonio Muñoz Molina coa entrega do suposto "premio" instaurado de maneira repentina en decembro de 2015 co único fin de que o alcalde de Cabana e o seu asesor de Cultura puidesen manter o control da xestión cultural do monumento cando se anunciou a rescisión do convenio, pero que posteriormente "desapareceu" sen deixar rastro.

Resulta lamentable que o rexedor do PP, que na última convocatoria electoral baixou 20 punto…

Salvemos Cabana rechaza el uso electoralista del Dolmen de Dombate

La asociación lamenta el uso que el alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíño Domínguez, está haciendo del centro arqueológico en aras de promocionar su imagen pública en época preelectoral con la instauración de un premio "de quita y pon" que el regidor popular utiliza a conveniencia para "hacerse la foto" en un momento en que su popularidad está bajo mínimos.

Por otra parte, hay que rechazar la utilización interesada que desde la autoridad municipal se ha hecho de la visita al monumento del pasado fin de semana del exministro de Cultura César Antonio Muñoz Molina con la entrega del supuesto "premio" instaurado de manera repentina en diciembre de 2015 con el único fin de que el alcalde de Cabana y su asesor de Cultura pudieran mantener el control de la gestión cultural del monumento cuando se anunció la rescisión del convenio, pero que posteriormente "desapareció" sin dejar rastro. 

Resulta lamentable que el regidor del PP, que en la últim…