Saltar ao contido principal

Publicacións

"Aldeas con horizonte": Manifesto pola moratoria de novos parques eólicos e por un novo modelo de desenvolvemento eólico

Galicia estase vendo sometida a un proceso de intensificación eólica sen precedentes, que resulta demoledor para o medio rural e os habitantes. O actual modelo de implantación da enerxía eólica en Galicia segue tendo como referencia principal un marco normativo e institucional desfasado, de finais dos anos 90, que favorece ao grande oligopolio enerxético fronte os dereitos das comunidades locais afectadas e o interese colectivo. Unha normativa reforzada desde 2017 pola Lei galega de fomento da implantación de iniciativas empresariais (“Lei de Depredación”) que permite axilizar a tramitación e posta en marcha dos novos proxectos eólicos restrinxindo a participación pública e outorgándolle ás empresas dereitos de usurpación das terras. A inenarrable desfeita ambiental provocada en Cabana polo parque eólico Mouriños recorda que outro modelo de desenvolvemento eólico é posible / Foto: Asociación Salvemos Cabana Malia a superarmos os 100 concellos con parques eólicos, ter máis de 4000 ae
Publicacións recentes

Novo catálogo sobre a biodiversidade da Costa da Morte

A Asociación Salvemos Cabana lanza o proxecto "Costa da Morte. Terra de vida" co obxectivo de investigar e dar a coñecer as especies animais e vexetais máis representativas do segmento noroeste do litoral galego. Bolboreta cola de anduriña (Papilio machaon) en Cabana de Bergantiños (Foto: Asociación Salvemos Cabana)  O catálogo, que se realizará mediante un sistema de fichas estandarizado e de maneira colaborativa, busca destacar as características máis relevantes das diferentes especies, así como aproximar ao público a importancia da súa conservación e incidir na necesidade da correcta xestión dos espazos naturais, estén ou non amparados baixo unha figura de protección. O proxecto, ademáis, contempla un sistema de alertas sobre especies exóticas e invasoras polo risco que estas supoñen para os hábitats como ameaza para a supervivencia da biodiversidade nativa. SÓ SE PODE PROTEXER O QUE SE COÑECE Aínda que nos últimos anos houbo un incremento notable na sensibilidade

Nuevo catálogo sobre la biodiversidad de la Costa da Morte

La Asociación Salvemos Cabana lanza el proyecto "Costa da Morte. Terra de vida" con el objetivo de investigar y dar a conocer las especies animales y vegetales más representativas del segmento noroeste del litoral gallego. Mariposa cola de golondrina (Papilio machaon) en Cabana de Bergantiños (Foto: Asociación Salvemos Cabana)  El catálogo, que se realizará mediante un sistema de fichas estandarizado y de manera colaborativa, busca destacar las características más relevantes de las diferentes especies, así como aproximar al público la importancia de su conservación e incidir en la necesidad de la correcta gestión de los espacios naturales, estén o no amparados bajo una figura de protección. El proyecto, además, contempla un sistema de alertas sobre especies exóticas e invasoras por el riesgo que estas suponen para los hábitats como amenaza para la supervivencia de la biodiversidad nativa.  SOLAMENTE SE PUEDE PROTEGER LO QUE SE CONOCE Aunque en los últimos años ha h

A realización de concertos con público no pavillón do Dolmen de Dombate pon en risco a conservación das pinturas neolíticas do monumento

O cuestionable plantexamento do alcalde de Cabana de Bergantiños e a permisividade do servizo de Patrimonio da Deputación rematou por converter o recinto nun mero salón parroquial, algo que afecta negativamente á percepción e ao contexto do sitio arqueolóxico. Sitio arqueolóxico do Dolmen de Dombate Deste xeito, o ciclo "Música na catedral", previsto ata finais de agosto, celebrarse co auditorio de Cabana de Bergantiños completamente valeiro mentres segundo ven de informar o concello utilizarase o pavillón que acolle o Dolmen de Dombate para realizar concertos con público, algo máis chamativo se cabe nunha época de rebrote da pandemia do coronavirus. Modelo informático das pinturas do ortostato C1 Preocupa, en calquera caso, a afectación negativa que a realización deste tipo de eventos poida ter sobre as pinturas de época neolítica que atesoura o monumento, moi sensibles aos cambios ambientais e cuxa conservación debería ser unha prioridade para o organismo pr

La realización de conciertos con público en el pabellón del Dolmen de Dombate pone en riesgo la conservación de las pinturas neolíticas del monumento

El cuestionable planteamiento del alcalde de Cabana de Bergantiños y la permisividad del servicio de Patrimonio de la Diputación ha terminado por convertir el recinto en un mero salón parroquial, algo que afecta negativamente a la percepción y el contexto del sitio arqueológico. Sitio arqueológico del Dolmen de Dombate Así, el ciclo "Música na catedral", previsto hasta finales de agosto, se celebrará con el auditorio municipal de Cabana de Bergantiños completamente vacío mientras según ha informado el ayuntamiento se utiliza el pabellón que acoge al Dolmen de Dombate para realizar conciertos con público, algo más llamativo si cabe en una época de rebrote de la pandemia del coronavirus. Modelo informático de las pinturas del ortostato C1 Preocupa, en cualquier caso, la afectación negativa que la realización de este tipo de eventos pueda tener sobre las pinturas de época neolítica que atesora el monumento, muy sensibles a los cambios ambientales y cuya conservación

Nova vitoria xurídica contra a mina de ouro de Corcoesto

A Asociación Salvemos Cabana celebra a nova decisión dos tribunais de arbitraxe no que supón un revés prácticamente definitivo para os plans da mineira canadense Edgewater Exploration Ltd. na parroquia cabanesa.  Antigo cartel de exploración mineira na parroquia de Corcoesto (Cabana de Bergantiños) Segundo o comunicado emitido por Edgewater o pasado 14 de abril , despois dunha audiencia en París en 2018, España gañou o proceso de arbitraxe internacional que a subsidiaria de propiedade total da compañía, Corcoesto S.A., comezara en 2016 amparándose no tratado bilaterial de investimentos España-Panamá baixo a regulamentación da Comisión de Nacións Unidas para o Dereito Mercantil Internacional ( CNUDMI). Así, o tribunal de arbitraxe confirmou, dous contra un, unha das objecciones presentadas por España desestimando finalmente a reclamación da mineira. Hai que lembrar, ademais, que en 2018, a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) xa avalo

Nueva victoria jurídica contra la mina de oro de Corcoesto

La Asociación Salvemos Cabana celebra la nueva decisión de los tribunales de arbitraje en lo que supone un revés prácticamente definitivo para los planes de la minera canadiense Edgewater Exploration Ltd. en la parroquia cabanesa.  Antiguo cartel de exploración minera en la parroquia de Corcoesto (Cabana de Bergantiños) Según el comunicado emitido por Edgewater el pasado 14 de abril , después de una audiencia en París en 2018, España ha ganado el proceso de arbitraje internacional que la subsidiaria de propiedad total de la compañía, Corcoesto S.A., había comenzado en 2016 amparándose en el tratado bilaterial de inversiones España-Panamá bajo la reglamentación de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Así, el tribunal de arbitraje confirmó, dos contra uno, una de las objecciones presentadas por España desestimando finalmente la reclamación de la minera. Hay que recordar, además, que en 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri

A cidadanía galega ten que asumir o custo da ineficacia da Xunta na explotación mineira do Monte Neme

Fenda no perímetro de seguridade recén instalado pola Consellería de Industria Logo de investir 147.168 euros públicos no valado e identificación da área das dúas balsas do complexo nas que o pasado verán algunhas persoas supostamente sufriron diversos problemas de saúde, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas segue sen garantir a seguridade desde complexo extractivo abandoado situado entre as localidades coruñesas de Carballo e Malpica de Bergantiños. A entrada ao complexo mineiro da canteira de áridos ten uns 200 metros sen nengunha clase de protección De feito, o peche perimetral da canteira de áridos, que actualmente alcanza 1,5 qm., está incompleto nuns 200 metros á entrada das instalacións e o valado violentouse xa en varios puntos, polo que de novo as fins de semana a zona volveu a transformarse nun rosario de curiosos (e mesmo familias) que se achegan a algúns dos lugares de maior perigo desta zona mineira, dado que a Xunta non previu a necesidade de vixiar de maneira p

La ciudadanía gallega tiene que asumir el coste de la ineficacia de la Xunta en la explotación minera del Monte Neme

Brecha en el perímetro de seguridad recién instalado por la Consellería de Industria Tras haber invertido 147.168 euros públicos en el vallado e identificación del área de las dos balsas del complejo en las que el pasado verano algunas personas supuestamente sufrieron diversos problemas de salud, la Dirección Xeral de Enerxía e Minas sigue sin garantizar la seguridad en este complejo extractivo abandonado situado entre las localidades coruñesas de Carballo y Malpica de Bergantiños. La entrada al complejo minero de la cantera de áridos tiene unos 200 metros sin ninguna clase de protección  De hecho, el cierre perimetral de la cantera de áridos, que actualmente alcanza 1,5 km., está incompleto en unos 200 metros a la entrada de las instalaciones y el vallado ya ha sido violentado en varios puntos, por lo que de nuevo los fines de semana la zona se ha vuelto a transformar en un rosario de curiosos (e incluso familias) que se acercan a algunos de los lugares de mayor peligrosid

A Xunta de Galicia debe restaurar de maneira subsidiaria os cursos fluviais afectados polos antigos labores mineiros de Touro

A Asociación Salvemos Cabana, que puntualmente presentou alegacións, felicítase pola decisión da Xunta de non autorizar o proxecto de reapertura da mina de cobre de Touro, pero lembra que a situación actual dos cursos fluviais da zona é incompatible coa actual lexislación europea en materia de protección de augas e que un Goberno responsable ten que velar, ante todo, pola protección da saúde humana e o medio ambiente. Contaminación mineira no río Portapego ao seu paso pola localidade de Touro Salvemos Cabana remitiu xa este caso á Oficina do Defensor del Pueblo no ano 2013 polas súas similitudes co proxecto aurífero a ceo aberto Corcoesto dado que a mina de Touro, de máis de 600 hectáreas de extensión, foi explotada no período 1974-1988 para a extracción de cobre, aínda que tamén se obtiveron pequenas cantidades de ouro a partir do concentrado. Dito proxecto foi operado a ceo aberto sen ningún tipo de restauración posterior e logo do seu abandono nos anos 80 non exist

La Xunta de Galicia debe de restaurar de manera subsidiaria los cursos fluviales afectados por las antiguas labores mineras de Touro

La Asociación Salvemos Cabana, que puntualmente presentó alegaciones, se felicita por la decisión de la Xunta de no autorizar el proyecto de reapertura de la mina de cobre de Touro, pero recuerda que la situación actual de los cursos fluviales de la zona es incompatible con la actual legislación europea en materia de protección de aguas y que un Gobierno responsable ha de velar, ante todo, por la protección de la salud humana y el medio ambiente. Contaminación minera en el río Portapego a su paso por la localidad de Touro Salvemos Cabana remitió ya este caso a la Oficina del Defensor del Pueblo en el año 2013 por sus similitudes con el proyecto aurífero a cielo abierto de Corcoesto dado que la mina de Touro, de más de 600 hectáreas de extensión, fue explotada en el período 1974-1988 para la extracción de cobre, aunque también se obtuvieron pequeñas cantidades de oro a partir del concentrado. Dicho proyecto fue operado a cielo abierto sin ningún tipo de restauración po